Disclaimer

Algemeen

Hotel Oranjeoord verleent u hierbij toegang tot de website van Oranjeoord. Bovendien nodigt Oranjeoord u graag uit tot het plaatsen van reserveringen of boekingen. Oranjeoord behoudt zich het recht om de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Oranjeoord spant zich in om de inhoud van haar websites zo vaak mogelijk up-to-date te houden en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht kan een deel van de inhoud toch onvolledig en/of onjuist zijn. Een specifiek voorbehoud wordt gemaakt ten aanzien van kennelijke programmeerfouten of typografische fouten met betrekking tot prijzen en andere informatie over producten op de website. U kunt op basis van dergelijke fouten geen aanspraak maken op een overeenkomst met Oranjeoord

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot content zijn het volledig eigendom van Oranjeoord. Dit materiaal mag zonder schriftelijke toestemming van Oranjeoord niet worden gekopieerd, verspreid of op andere wijze worden gebruikt, behoudens indien en voor zover bepaald in dwingendrechtelijke regels (zoals citaatrecht), tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.